. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saturday, October 5, 2019

കമ്മി മതം


എന്താണ് മതം, എന്താണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് കാേൽ....? ഒരു കമ്മി സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ്...!!!

ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിശ്വാസിയോട് മതത്തെ കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സാഹസം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത്. കാരണം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മതങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ഏച്ചുകെട്ടാവുന്ന, മതമായി മാറിയ ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയേ ലോകത്ത് നിലവിൽ ഉള്ളു. മറ്റു മതങ്ങൾ എന്താണന്ന് ഒരു കമ്മിയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം, അയാളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെകുറിച്ചുള്ള ചില വെളിപാടുകൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മതവും എന്താണന്ന് ഏതാണ്ട് പിടികിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എനിക്ക് വളരെ മുൻപേ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സുവ്യക്തമായിരുന്നു എങ്കിലും, സോഷ്യൽ മീഡിയാ ഖോ ഖോയിൽ കൂടിയാണ്, അവരുടെ വിശ്വാസവും, വിശ്വാസ സംഹിതയും, ദൈവ നേതാക്കളോടുള്ള അതീവ പ്രതിപത്തിയും, ദയഭക്തിയും എത്രത്തോളമുണ്ടന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത്. അതിനാൽ തന്നെ അവരെ ഞാൻ കാണുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ടല്ല, ഇന്ത്യയിലെ കാക്കത്തൊള്ളായിരം മതങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മതം എന്ന നിലയിലാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന അതിബ്രഹത്തായ പേരിൻ്റെ പിറകെ പോകാതെ   "കമ്മി മതം" എന്ന രണ്ടു വാക്കിലേക്ക് ചുരുക്കിയൊതുക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. അതാണ് ആ വിഭാഗത്തിന് ചേരാവുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പേരും.

"ഈങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്, തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം സിന്ദാബാദ്" എന്ന രണ്ടു മന്ത്രങ്ങളാണ് മതത്തിൻ്റെ മൂലമന്ത്രങ്ങളെങ്കിലും, എല്ലാ മതങ്ങളിലും എന്ന പോലെ കൊല്ലും കൊലയും അധികാരവും അവകാശവും കാൽച്ചുവട്ടിൽ വച്ച് ആഘോഷിച്ച വീരപുരുഷൻമാരായ ചെഗുവേര, ലെനിൻ, മാർക്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ മതത്തിൻ്റെ സ്ഥാപക ദൈവങ്ങൾ. ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്മിമത വിശ്വാസിയുടെയും വീട്ടിൽ പോകാം, മറ്റു മത വിശ്വാസികളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇവരുടെ ഫോട്ടോ വച്ച് ആരാധനയില്ലങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പിൻവലിച്ചേക്കാം. ലോകത്താകമാനമുള്ള മറ്റു ദൈവങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ, ഇറാക്കിൽ ലക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി പിന്നെ കയറിൽ തൂങ്ങി സ്വർഗ്ഗാരോഹണം നടത്തിയ സദ്ദാം ഹുസൈൻ മുതൽ, ഗദ്ദാഫി, ഈദി അമീൻ, ഇന്ന് അനീതിക്കെതിരെ പടപൊരുതി അന്യായക്കാരുടെ തല അറക്കുന്ന കിം ജോങ്ങ് ഉൻ വരെ ഇന്റെർനാഷണൽ ദൈവങ്ങളാണ്. സംശയമുണ്ടങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞവരെ ആരെയെങ്കിലും മോശമാക്കി പബ്ലിക്കായി രണ്ടു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നോക്കു. മതവിശ്വാസികൾ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് ചാടി വീണിരിക്കും.

ഇനി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. സമ്പന്നമായ ദൈവശ്രിംഗല തീർക്കുന്നു കമ്മി മതം ഇവിടെയും. മറ്റു പ്രധാന മതങ്ങളെ പോലെ മരിച്ചു പോയി ഫോട്ടോയിൽ ആയ ദൈവങ്ങൾ മുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾദൈവങ്ങൾ വരെയുള്ള സമ്പന്നമായ നീണ്ട നിര. നാഷണലൈസ്ഡ് ദൈവങ്ങളിൽ പലതും ശോഭകെട്ടു എങ്കിലും അഭൗമമായ അനുഗ്രഹം വാരിച്ചൊരിയുന്നതിൽ ഇന്നും അവർ ഒരു ലുബ്ദും കാട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. 

കേരളത്തിലെ ആൾദൈവങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ  ഒരു പ്രധാന ദൈവവും, ഉപഉപജാപക ദൈവങ്ങളും, ചെറു ദൈവങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മുപ്പത്തിമുക്കാേടി ദൈവങ്ങളുടെ വിശാലമായ ലോകം. പ്രധാന ദൈവം ലോകത്തിലെ എല്ലാ കമ്മി ദൈവങ്ങളേയും പോലെ ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ്. ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്തായത് ഭാഗ്യം. വലിയ രീതിയിൽ ഒന്നും ഇവിടെ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും, സംഹാരവും താണ്ഡവവും തൻ്റെതായ ശൈലിയിൽ നടത്താൻ കഴിവുള്ള കലിയുഗവരദൻ. നല്ലവരായ സ്വപ്രജകളുടെ സംരക്ഷകൻ, ദുഷ്ടരായ എതിരാളികൾക്ക് ഒരു പോരാളി. എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും എന്ന പോലെ കമ്മി മതവും പ്രധാന ദൈവത്തിലും ഉപ ദൈവങ്ങളിലും കറങ്ങി നിൽക്കുന്നു. മതത്തെയോ ദൈവത്തെയോ പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മതങ്ങൾ കൈവെട്ടും, ശൂലം കയറ്റും കമ്മിമതാനുയായികൾ 51, 48, 25 കണക്കുകൾ പ്രകാരം വെട്ടിക്കൊല്ലും. കാലനും പോത്തുമാണ് ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആയുസ്സെടുക്കുന്നവനും, അവൻ്റെ വാഹനവുമെങ്കിൽ കമ്മി മതത്തിന് അത് സുനിയും ഇന്നോവയുമാണ്. തീവ്രമത വാദികളുടെ കൊലപാതകത്തിനും ചില മൂലമന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. റാം റാം എന്നും, അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നും ചിലർ വിളിക്കുമ്പോൾ, കമ്മി മതക്കാർ അൽപ്പം വ്യത്യസ്ഥമായി മാഷാ അള്ളാഹ് എന്ന മൂലമന്ത്രമാണ് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ആയിരങ്ങൾ നിരത്താനുണ്ടങ്കിലും മതം എന്താണന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കൂടുതൽ എഴുതി ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല..

ഇനി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടക്കാം... എന്താണ് വിശ്വാസം....?

ശശി ദൈവം പെണ്ണു പിടിച്ചാലും, സെക്രട്ടറേയേറ്റിലെ വലിയ ദൈവങ്ങൾ മുക്കിയാലും, മരിച്ച എം എൽ എ ദൈവം വീട്ടാവശ്യത്തിന് എടുത്ത ലോൺ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുത്താലും അത് കമ്മി മതത്തിലെ വെറും ചില ആചാരങ്ങളായി കണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ ന്യായീകരിക്കാറില്ലേ... കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവയെല്ലാം ദൈവീകമായ ആചാരങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്.... ദൈവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണന്ന് അറിഞ്ഞാലും ന്യായീകരിക്കുന്ന മത വിശ്വാസിക്ക് അതിലപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മറ്റു മതവിശ്വാസി കാലാകാലങ്ങളായി അവർ ആചരിക്കുന്നവയെ ന്യായീകരിക്കുന്നു, കമ്മി മത വിശ്വാസി അപ്പപ്പോൾ അവരുടെ ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആചാരങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്ന ചെറുവ്യത്യാസം മാത്രം. രണ്ടായാലും ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൽ ഉള്ള അമിത വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അന്ധമായ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം. 

കമ്മിമത വിശ്വാസികളെപ്പോലെ മറ്റ് മതവിശ്വാസികളും അന്ധമായി ചിലത് വിശ്വസിച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം പോലെ ഉദാത്തമാണ് അവരുടെ മതം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഖാദൈവങ്ങളിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം പോലെ ഉത്തമമന്മാരാണ് അവരുടെ ദൈവവും. നിങ്ങളുടെ സെക്രട്രറിയേറ്റിലെ പ്രധാന ദൈവവും, ഉപദേവതകളും, ചെയ്യുന്ന ഉപജാപകങ്ങളും, ഉപദ്രവങ്ങളും ഉപകാരങ്ങളും എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും, ദൈവീകവുമാകുമ്പോൾ, മതങ്ങൾ അവരുടെ ദൈവം ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര മോശമാണങ്കിലും അവർക്കും ദൈവീകമാണ്. അവർ കാണിക്കുന്ന എന്തും ന്യായീകരണങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന എന്തും ആചാരങ്ങളും ന്യായീകരണങ്ങളും ആവുന്നു.

കമ്മി മതസ്ഥരേ.... നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മറ്റു മതങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മൂലഗ്രന്ഥമുള്ളു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് മതവും വിശ്വാസവും എന്താണന്ന് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഇനി ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ....

നബി: കേരളം എന്ന വാലറ്റത്തെ കമ്മിമതത്തിൻ്റെ സ്വർഗ്ഗം അമേരിക്കയാണ്, നരകം ഏതാണന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ പറയുന്നില്ല...

ഈങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്, തൊഴിലാളി ഐക്യം സിന്ദാബാദ്...!!!

കമ്യൂണിസം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പൊട്ടൻ ചിന്തലോകത്ത് ഒറ്റകൂട്ടം ആളുകളെയുള്ളൂ  പൊട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് ഞങ്ങൾ കമ്മികൾ ആണ്. പൊട്ടൻ ഇത്രത്തോളം ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
നിങ്ങൾ കമ്മികൾ ഒരു പ്രത്യേക ജനുസ്സാണ്.

തങ്ങൾ സഹിഷ്ണുക്കൾ ആണന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും അസഹിഷ്ണുതയിൽ മുൻപന്തിയിൽ. 

മതമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും മതം ഇളക്കി, അത് പറഞ്ഞ് വോട്ട് തേടുന്നവർ. 

വിശ്വാസമില്ലന്ന്
പറയുമ്പോഴും വിശ്വാസികളിൽ നുഴഞ്ഞുകയറി കാര്യസാധ്യത്തിനായി വിശ്വാസത്തെ ഇളക്കിവിടുന്നവർ.

തൊഴിലാളി വർഗ്ഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴും മുതലാളിമാരുടെ മൂടുതാങ്ങി മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നവർ. 

വർഗ്ഗീയ വിഷങ്ങൾ എന്ന് തീവ്രമതസ്ഥരെ വിളിക്കുമ്പോഴും, തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ എതിർത്ത് പറയുന്നവരെ അതിദാരുണമായി ശിക്ഷിക്കാനും കൊന്നൊടുക്കാനും മടിയില്ലാത്തവർ. 

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന ലേബലിൽ കോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടി കൂട്ടുമ്പോഴും സ്വന്തം കൊടിക്കു താഴെ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും വ്യക്തമായി സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ.

സ്വന്തം കണ്ണിൽ കോലുകൾ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലെ കരടുകൾ എണ്ണി തീർക്കുന്ന വെറും കുരുടന്മാരായി തീരുന്നു കമ്മികൾ...

വാക്കിനും പ്രവർത്തിക്കും പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾ ദൈവങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് പേര് കമ്മ്യൂണിസറ്റ്....

മറ്റുള്ള പാർട്ടികൾ, മതങ്ങൾ? ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം... എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊറ്റം കൊള്ളരുത് പ്ലീസ്....